Dudok Real Estate

We werken met bezieling aan onze projecten en stellen daarbij hoge kwaliteitseisen aan onszelf en aan onze uitvoerende partners.

Dudok Real Estate

Dudok Real Estate ontwikkelt en belegt in vastgoed en richt zich op vier focusgebieden: Logistiek Vastgoed, Projectontwikkeling, Commercieel Vastgoed en Monumentaal Vastgoed. We richten ons op objecten met een krachtige uitstraling op strategisch kansrijke locaties. Voor ons is cruciaal dat ons vastgoed potentie heeft om ontwikkeld of herontwikkeld te worden naar een hoger kwaliteitsniveau met aandacht voor duurzaamheid.

Betrouwbaarheid, kennis van de markt, financiële draagkracht en durf hebben Dudok Real Estate gebracht naar haar huidige positie. Vanuit onze basis in Dordrecht hebben we een diverse vastgoedportefeuille opgebouwd en werken we met passie aan het ontwikkelen van bijzondere projecten. Het vastgoed van Dudok Real Estate omvat woningen, kantoren en bedrijfshallen, in totaal 500.000 vierkante meter, voornamelijk in de omgeving van Rotterdam, Drechtsteden en Moerdijk.

De komende jaren richten we ons op een stevige en gezonde groei van onze vastgoedactiviteiten. Bij het uitbreiden van onze portefeuille en de ontwikkeling van projecten focussen we op locaties met multimodale vervoersmogelijkheden en op karakteristiek vastgoed in met name Rotterdam. De aanpak van bestaande en nieuwe vastgoedprojecten is zoals Dudok Real Estate die al sinds 2004 hanteert. We werken met bezieling en stellen daarbij hoge kwaliteitseisen aan onszelf en aan onze uitvoerende partners.

Onze missie

Dudok Real Estate wil een betrokken, verantwoorde en ambitieuze vastgoedontwikkelaar en -belegger zijn met een portefeuille van opvallende objecten. Het gaat daarbij vooral om logistiek en binnenstedelijk vastgoed van hoge kwaliteit en gelegen op unieke locaties. We laten ons leiden door de wensen van onze opdrachtgevers, huurders en andere partners. Respect voor de bestaande omgeving, omwonenden en natuur vinden we vanzelfsprekend.

Bekijk ons team

Onze visie

Dudok Real Estate wil de komende jaren haar positie uitbreiden en behoren tot één van de vooraanstaande vastgoedbedrijven van Nederland. We richten ons daarbij vooral op binnenstedelijke herontwikkeling, logistiek vastgoed en vastgoed met een overtuigende ontwikkelpotentie.

Mijn missie is eigenlijk heel simpel: gebruikers, bezoekers en passanten inspireren met onze gebouwen.

Ewald Dudok

Onze geschiedenis

Met ondernemerschap, creativiteit en lef heeft Ewald Dudok de basis gelegd voor het succes van vastgoedontwikkelaar en –belegger Dudok Real Estate. ‘Mijn missie is eigenlijk heel simpel: gebruikers, bezoekers en passanten inspireren met onze gebouwen. Als je dag in dag uit ergens werkt, woont of komt, dan moet dat elke dag een plezierige ervaring zijn. Daarom zorgen we altijd voor een groene omgeving, want zonder groen wordt een gebouw niet mooi.’

Zorg voor het milieu en duurzaamheid staan centraal in de visie van Dudok. Niet onlogisch voor de voormalig eigenaar van een recyclingbedrijf, Peute Recycling BV. Een zoektocht naar een nieuwe locatie zette de ondernemer uit Dordrecht (‘een prachtige groeibriljant’) op het spoor van duurzaam vastgoed.

Professioneel en gedegen bouwde Ewald Dudok een diverse vastgoedportefeuille op. Dudok besloot zich naast projectontwikkeling ook te richten op logistiek vastgoed en het (her)ontwikkelen van monumentale panden tot plekken voor werken, horeca en winkelen. ‘Daar droomde ik als kind samen met mijn vader van wanneer we langs die monumenten wandelden.’ Smaakvol, verzorgd en modern vastgoed met behoud van het oorspronkelijke karakter is waar Dudok naar streeft. ‘Gewoon mooie dingen bouwen.’

Duurzaamheid

Voor Dudok Real Estate is duurzaamheid en oog voor de omgeving vanzelfsprekend bij het ontwikkelen van vastgoed. De totstandkoming van Post120 bijvoorbeeld getuigt daarvan. Het voormalige postkantoor in het centrum van Dordrecht heeft een BREEAM-NL drie sterren-certificaat. Dudok Real Estate kreeg dit wereldwijd erkende predicaat, omdat Post120 hoog scoort op duurzaamheid. Het gaat daarbij om een lage CO2-uitstoot bij energiegebruik, het hergebruik van materialen en het intact laten van de leefomgeving voor plant en dier. Post120, de plek voor werken, wonen en winkelen, is nu een van de ‘groenste’ kantoorgebouwen in Dordrecht en omgeving.

Maatschappelijke betrokkenheid en sponsoring

Dudok Real Estate is zeer betrokken bij haar omgeving, in de breedste zin van het woord. We voelen het als onze verantwoordelijkheid bij te dragen aan culturele, sportieve en maatschappelijke initiatieven.

Er bereiken ons vele verzoeken om een initiatief te ondersteunen. Het sponsorbudget voor 2024 is op dit moment al verdeeld.