Dudok Groep nieuws — Herontwikkeling Kunstkerk verbetert het Cultuurcluster

Datum
oktober 2018
Stad
Dordrecht

Herontwikkeling Kunstkerk verbetert het Cultuurcluster

Dudok is al geruime tijd bezig met de herontwikkeling van de Kunstkerk in Dordrecht. Er is veel tijd geïnvesteerd om alle (on)mogelijkheden te onderzoeken waarna die vertaald zijn naar een ontwerp. Met dit ontwerp in de hand is Dudok in gesprek gegaan met haar partners en de lokale overheden. Eindelijk kan het ontwerp worden getoond aan de omwonenden, geïnteresseerde raadsleden en de media. De buurt is in deze ontwikkeling onze belangrijkste gesprekspartner.

BUURT ALS PARTNER
Op woensdag 10 oktober heeft er een informatieavond plaatsgevonden in de bioscoop The Movies, tegenover de Kunstkerk. Op deze avond zijn de plannen toegelicht aan alle belangstellenden. Er is bewust gekozen om eerst met de omwonenden in gesprek te gaan. De betrokkenheid in deze buurt is bijzonder
hoog en juist die betrokkenheid wil Dudok gebruiken om tot een gedragen plan te komen. Tijdens deze avond hebben wij onze plannen gepresenteerd en zijn de ideeën van omwonenden verzamelt om deze (waar mogelijk) in de plannen te verwerken

CULTUREEL CLUSTER
De herontwikkeling van de Kunstkerk gaat bijdragen aan de verbetering van het cultureel cluster van Dordrecht. Met het Dordrechts Museum, Het Hof van Nederland en bioscoop The Movies heeft dit deel van de stad een drietal hoogwaardige culturele instellingen binnen haar grenzen. De Kunstkerk wordt hierop een bijzondere aanvulling met een fraaie ruimte, geschikt voor kleinere exposities. De “steeg” langs de Kunstkerk is een onderdeel van de ontwikkeling. Bezoekers aan het Dordrechts Museum kunnen straks door deze “steeg”, via een bezoek aan de Kunstkerk, naar Het Hof van Nederland. De opzet van deze doorgang moet spannend zijn en geheel in de Dordtse traditie worden uitgevoerd.

HET ONTWERP
Andries Lugten (Architectenbureau LMA) verzorgt het ontwerp van de Kunstkerk. De opgave bestaat uit drie onderdelen:

  • De renovatie van de kerk uit 1885 met de voorzieningen om te exposeren;
  • De aanleg van een steeg langs de kerk als verbindingsroute;
  • Een uitbouw van glas als entreegebouw aan de Augustijnenkamp.

Om het gebouw bijzonder te maken vraagt Dudok kunstenaars om onderdelen van het gebouw te ontwerpen. Aan onze architect de taak om deze kunstuitingen goed in het ontwerp te verwerken. De uitbouw aan de Augustijnenkamp is een ontwerp van Studio Job. Studio Job
heeft met dit ontwerp een uitbundige tegenhanger van de ingetogen kerk ontworpen.

SAMENWERKING
Er wordt een artistiek leider aangesteld om na te denken over de programmering. Deze persoon verzorgt ook de afstemming naar het ontwerp en denkt mee in de technische voorzieningen in de kerk. Dudok heeft inmiddels een aantal gerenommeerde partijen aan zich weten te binden voor de samenstelling van de exposities. Met deze kunstinstellingen hebben wij hele goede partijen aan onze zijde om een mooie programmering op te zetten.

VERVOLG
Dudok Groep gaat de opmerkingen van de buurt beoordelen en zoveel mogelijk, mits haalbaar vertalen naar het ontwerp. Hierna vindt een nieuwe bijeenkomst met omwonenden plaats.