Dudok Groep nieuws — Ingenieurs- en adviesbureau Antea Group, Blauwhoed en Dudok Real Estate ondertekenen op de Provada de overeenkomst voor De Glasfabriek.

Datum
juni 2022
Stad
Amsterdam

Ingenieurs- en adviesbureau Antea Group, Blauwhoed en Dudok Real Estate ondertekenen op de Provada de overeenkomst voor De Glasfabriek.

Ingenieurs- en adviesbureau Antea Group, Blauwhoed en Dudok Real Estate ondertekenen op de Provada de overeenkomst voor De Glasfabriek.

Samen gaan zij de komende jaren het terrein van De Glasfabriek in Schiedam transformeren tot een groen woon-, werk- en verblijfsgebied met zo’n 700 woningen. Het Glaspark vormt het hart van de ontwikkeling.

Antea Group is verantwoordelijk voor het bouw- en woonrijp maken van deze gebiedsontwikkeling en participeert risicodragend. Opstal- en bodemsanering maken ook onderdeel uit van het bouwrijp maken van de grond. Een mooie uitdaging, die de betrokken partijen met elkaar aangaan en een voortzetting van de goede samenwerking van Blauwhoed en Antea Group bij andere ontwikkelingen, zoals Harmonie in Capelle aan den IJssel.

Tanja Lendzion (CEO) ondertekent namens Antea Group Nederland. Ernst Peeman (Financieel directeur) namens Blauwhoed en Marcel Schippers (Directeur Dudok Real Estate) namens Dudok Real Estate.