Dudok Groep nieuws — Hofbogen 2021

Datum
februari 2021
Stad
Rotterdam

Hofbogen 2021

Dudok Groep is een kleine 1,5 jaar eigenaar van de Hofbogen. In de afgelopen maanden is er kennis gemaakt met de huidige ondernemers en zijn de plannen voor het naleven van de visie op de Hofbogen verder uitgewerkt. Dit heeft het volgende resultaat opgeleverd:

Hofbogen Park
Begin november is de volgende stap gezet richting de realisatie van het Hofbogen Park. Er is gestart met grootschalig grond-, funderings- en constructief onderzoek van het 2 kilometer lange object. Onder leiding van de firma Nebest worden diverse inspecties verricht waarmee de technische status, belastbaarheid en draagkracht van het object in kaart worden gebracht.

Gevelwijzigingen
In de visie van de Hofbogen is opgenomen om de gesloten bogen te openen en daarmee meer uitstraling te geven richting het straatbeeld. De huidige verouderde gevels worden gerenoveerd en verduurzaamd. Inmiddels zijn de eerste ontwerpen voor het restaureren en vernieuwen van de gevels in beeld gebracht. Vanaf 2021 zijn, naast het verwijderen van de graffiti, de eerste renovaties zichtbaar.

Nieuwe ondernemers
Er is gekeken naar wat de Hofbogen op dit moment aantrekkelijk maakt om te bezoeken en welke ondernemers op welke locatie het beste tot hun recht komen. De branchering van de Hofbogen zorgt voor een wisselende samenstelling van ondernemers die elkaar zowel versterken als aanvullen. De visie op de branchering is verder uitgedacht en vormt nu onderdeel van de verhuur van de bogen. Met enthousiasme kunnen we kenbaar maken dat we veel nieuwe huurders hebben weten te binden aan de Hofbogen en bestaande overeenkomsten met huidige ondernemers hebben kunnen verlengen en uitbreiden. We wensen FG Food Labs, Chillhop Café, Bird Jazzpodium, Tasty Lemon, Reijngoud, 500 Watt, One Paper, De Kultuurkoerier, Crossfit Eudokia, Studio Luenna Jane, Demi-Point, Anne’s Deli, Cult North, Kite Education en Studio Quinda een productieve tijd toe in de Hofbogen.