Dudok Groep nieuws — Start bestemmingsplanprocedure de Wipmolen

Datum
januari 2024
Stad
Alblasserdam

Start bestemmingsplanprocedure de Wipmolen

De Wipmolen, de start van iets moois in Alblasserdam. We zijn bij Dudok Real Estate blij om aan te kondigen dat de bestemmingsplanprocedure voor de ontwikkeling De Wipmolen is begonnen. In samenwerking met Woonkracht10 hebben we het ontwerpbestemmingsplan gecoördineerd met de bouwvergunning ter inzage gelegd. Dit na goedkeuring door het college van B&W.

Het project De Wipmolen voegt 36 grondgebonden woningen toe aan het centrum van Alblasserdam, waarvan 25 koopwoningen en 11 sociale huurwoningen van Woonkracht10. Het plan omvat drie betaalbare woningtypes, met als doel het stimuleren van verhuisbewegingen binnen Alblasserdam. Op deze manier draagt het project bij aan de benodigde doorstroming op de lokale woningmarkt.

We kijken terug op de prettige samenwerking met Gemeente Alblasserdam, Woonkracht10 en alle andere betrokken partners en adviseurs. Samen bouwen we aan de toekomst!

Het ontwerp bestemminsplan is in te zien via: https://lnkd.in/gqasrvdn