Dudok Groep nieuws — Voorlopig ontwerp Hofbogenpark

Datum
januari 2022
Stad
Rotterdam

Voorlopig ontwerp Hofbogenpark

Vorig jaar is er door velen deelgenomen aan de online buurtsessies voor het voorlopig ontwerp van het Hofbogenpark. Mede dankzij de inbreng tijdens de buurtsessies kunnen we melden dat het college van burgemeester en wethouders het voorlopig ontwerp van het Hofbogenpark heeft vrijgegeven voor uitzending. Het document is vanaf nu te bekijken op rotterdam.raadsinformatie.nl.

Uitzending betekent dat partijen zoals de wijkraden en brandweer het voorlopig ontwerp ontvangen en gevraagd worden hun formele reactie op het document te geven. Dit is belangrijke input voor de laatste fase van het ontwerpproces: het definitieve ontwerp. Aan het definitieve ontwerp werken we tot in het derde kwartaal van 2022.

We hopen iedereen snel een uitnodiging te kunnen sturen voor een brede informatiebijeenkomst. Dan presenteren we het voorlopig ontwerp nog een keer in zijn geheel (in plaats van in buurten) en bespreken we het vervolg van het ontwerpproces. Omdat een fysieke bijeenkomst de voorkeur heeft, wachten we nog even af of de coronamaatregelen binnenkort versoepelen, voor er een uitnodiging wordt verstuurd.