Dudok Groep — De Glasfabriek

Adres
Buitenhavenweg 146
Stad
Schiedam

De Glasfabriek

De verkoop van de voormalige Glasfabriek in Schiedam is een feit. De voormalig eigenaar Owens Illinois - Netherlands heeft de gronden en opstallen aan ontwikkelaars Blauwhoed en Dudok Real Estate verkocht. Het voormalige fabrieksterrein met zijn rijke historie wordt de komende jaren getransformeerd tot een gemengd hoogstedelijk woon- en werkmilieu binnen het Schiedamse Distillers District.

De Vereenigde Glasfabrieken
De Glasfabriek staat, met haar oprichting in 1899, op één van de oudste fabrieksterreinen van Schiedam en speelt een belangrijke rol in de geschiedenis van de stad. Op het terrein werden miljarden glasverpakkingen geproduceerd voor voedings- en drankenproducenten. De productie van glas op deze plek stopte in 2017. Na de daaropvolgende ontmanteling van de fabriek is O-I Netherlands overgegaan tot de verkoop van het terrein. Een kans die ontwikkelaars Blauwhoed en Dudok Real Estate samen aangrijpen om, mét behoud van historie, nieuw leven te geven aan deze bijzondere plek.

Het Glasfabriekterrein van circa 5,5 hectare ligt tegen de binnenstad van Schiedam én het Rotterdamse Merwe-Vierhavens gebied. Marcel Groeneweg van Blauwhoed en Stefan van Gurp van Dudok Real Estate vertellen: “Hier is het maken van een goede verbinding met de Schiedamse binnenstad en het zorgvuldig vormgeven van woon- en werkfuncties die naast elkaar liggen essentieel. Met de bijzondere ligging en de rijke historie zijn alle ingrediënten aanwezig om in nauw overleg met de omliggende gebruikers een prachtige woon-, werk- en verblijfsplek te maken. Een waardevolle ontwikkeling voor een historisch stukje Schiedam.”

Gebiedsontwikkeling
De transformatie van het Glasfabriekterrein speelt een cruciale rol in de gebiedsontwikkeling Nieuw-Mathenesse. In dit stadsdeel, met nu vooral verouderde bedrijventerreinen, zal de historie van de jenever- en glasindustrie zichtbaar blijven in het Distillers District. Daarnaast worden de voormalige VROM-locatie en het terrein van de Glasfabriek een modern, stedelijk en gastvrij gebied om te wonen, werken en recreëren, waarbij nieuwe verbindingen zijn gemaakt met de historische binnenstad en het omliggende water. De transformatie levert een grote bijdrage aan de woningbouwambitie van de gemeente Schiedam. Wethouder Fahid Minhas is blij met de nieuwe bestemming van het gebied: “Met de verkoop van het terrein van de Glasfabriek door O-I Netherlands is een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling van het noordelijke deel van Nieuw-Mathenesse. Met de toevoeging van onder andere zo’n 700 woningen in dit deel, kunnen veel Schiedammers hier straks met plezier wonen, werken én verblijven.” Het management van Owens Illinios - Netherlands voegt toe “We zijn verheugd dat we op deze manier kunnen bijdragen aan de opgave van de gemeente Schiedam en het verbeteren van het woon- en werkmilieu in de stad.”

De komende periode worden voor De Glasfabriek de planologische procedures doorlopen die nodig zijn om de bestemming van het gebied te wijzigen naar het gemengde milieu wat er uiteindelijk gaat ontstaan. Hiermee is ook direct de omgevingsvergunning bouwen voor de eerste deelfase (84 woningen) in procedure gebracht. Op het terrein ontstaat tegelijkertijd meer en meer reuring. Van architecten tot een bierbrouwer en restaurant en van kunstenaars tot Crossfit en een kapper, er gebeurt van alles. Ook de sloop van de oude fabriek zorgt voor veel ruimte op het terrein aangezien er reeds zo’n 1,5 hectare aan opstallen zijn gesloopt ter voorbereiding op de uiteindelijke bouwwerkzaamheden. De beoogde start bouw van de eerste fase zal naar verwachting eind 2024/begin 2025 plaatsvinden.