Dudok Groep — Diepeveen

Adres
Pelgrimsstraat 1
Stad
Rotterdam
Architect
Diederendirrix architectuur & stedenbouw, Eindhoven
Aannemer
Dura Vermeer, Rotterdam

Diepeveen

Het Diepeveen gebouw is anno 1929 gebouwd in opdracht van Handelsmaatschappij Diepeveen & Co. De Kubistische expressionistische stijl komt van het ontwerp van W. Kromhout Czn. Het gebouw is ontworpen als magazijn voor ijzerwaren en dienstwoning. De kenmerkende 30 meter lange toren diende als reclamezuil.

Dudok Real Estate is voornemens het beeldbepalende rijksmonumentale kopgebouw in ere te herstellen. Het plan is om tussen het bestaande karakteristieke gebouw en de voet van het ‘dakpark’ een nieuw volume voor wonen toe te voegen, waarmee de transformatie naar een aantrekkelijk stedelijk woonmilieu ontstaat.

Het gebouw is gelegen aan de rand van het Merwe-vierhavensgebied (M4H). De gemeente is voornemens om dit gebied te ontwikkelen naar een stedelijk woon/werkgebied, waarmee een aantrekkelijke plek ontstaat, die als een ‘stepping stone’ de verbinding legt tussen Bospolder Tussendijken en Schiemond aan de rivier. Daarnaast zal deze nieuwe ontwikkeling het stedelijk karakter van de Vierhavensstraat/Parklane als belangrijke stadsentree versterken.