Dudok Groep nieuws — Dolderman en Dudok ondertekenen intentieovereenkomst

Datum
april 2019
Stad
Dordrecht

Dolderman en Dudok ondertekenen intentieovereenkomst

Vooruitlopend op een mogelijk vertrek van Dolderman uit de binnenstad, hebben Ferry van Rijn van Dolderman Holding en Marcel Schippers van Dudok Groep op 5 april 2019 een intentieovereenkomst getekend voor de ontwikkeling van nieuwe bedrijfshuisvesting voor Dolderman en de herontwikkeling van de huidige locatie aan de Binnen- en Buiten Kalkhaven in Dordrecht naar woningbouw.

De gemeente Dordrecht en Dolderman zijn al langer met elkaar in gesprek over een mogelijke verhuizing van Dolderman uit de binnenstad naar de Staart. Nu de nieuwe locatie en de randvoorwaarden bekend zijn, kan de planontwikkeling worden opgepakt. Hierdoor kan Dolderman haar groeiambitie verwezenlijken en kan de gemeente Dordrecht een substantieel aantal woningen invullen van haar woningbouwambitie. Door niet in de polder te bouwen, maar juist hoogwaardige woningbouw toe te voegen in het hart van de stad, zal het historische havengebied in het centrum van Dordrecht een mooie impuls krijgen.

Dolderman en Dudok hebben in elkaar een betrouwbare partner gevonden en zien uit naar een succesvolle samenwerking.