Dudok Groep — Oranjepark

Adres
Oranjepark 13
Stad
Dordrecht
Architect
Arons & Gelauff Architecten, Amsterdam
Aannemer
Bouwonderneming Stout, Sliedrecht
Landschapsarchitect
Hosper, Haarlem
Bouwjaar
2023

Oranjepark

De locatie Oranjepark, die geruime tijd ruimte heeft geboden aan de brandweer en het Leger des Heils, wordt door de gemeente Dordrecht en Dudok Real Estate herontwikkeld. Op deze unieke en centrale plek gelegen in de negentiende-eeuwse schil van Dordrecht ontwikkelen we een eigentijds ‘Dordts woonhof’ in een moderne en groene variant.

Arons & Gelauff architecten heeft een integraal ontwerp gemaakt bestaande uit 16 nieuwbouw grondgebonden hofwoningen, 9 loftwoningen in de bestaande sheddak constructie (van de conservenfabriek uit 1920) en 4 stadshuizen aan het Oranjepark.

Arons & Gelauff architecten heeft ruime ervaring met invulling geven aan binnenstedelijke herontwikkeling. Het bureau is onder andere bekend van de projecten Funenhof, Wiener & Co. en Pontsteiger. Landschapsarchitect More Landscape is verantwoordelijk voor het ontwerp van het binnengebied waar een geheel nieuw en groen woonhof ontstaat. De samenwerking tussen beide architecten binnen hun eigen discipline samen met Dudok Real Estate resulteert in fraai ontworpen woningen, in combinatie met een zeer aantrekkelijke buitenruimte.

Naast de woningen blijft er ook ruimte voor de uitrijpost van de brandweer, die gedurende de ontwikkelingen tijdelijk naar de Noordendijk verplaatst. Na afronding van het project keert de brandweer terug in een vernieuwde brandweerkazerne, welke architectonisch en stedenbouwkundig is geïntegreerd in het geheel.